Ян-Вилем Наеребаут- Директор

AGRI-HR набира директно възможно най-добрите кандидати за селскостопанска работа във Великобритания. Нашата мисия и цел е да подпомогнем всячески клиентите си по отношение на навременното отглеждане, прибиране и складиране на реколтата, стремейки се същевременно да осигурим на работниците период на непрекъсната, доходоносна за тях заетост в сферата на селското стопанство във Великобритания.

Екипът на AGRI-HR се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в подбора на персонал, готови по всяко време да изберат за Вас най-добре подготвените кандидати за сезони 2019 / 2020. Нека заедно обсъдим как най-добре можем да посрещнем и преодолеем предизвикателствата в селскостопанския бизнес, поставяйки точните кандидати на правилните места.

  РумънияНаталия Райская е координатор по подбор на персонал, който се присъедини към екипа на AGRI-HR в началото на 2019 г. Тя е специалист в областта на човешките ресурси, с експертиза по отношение на правата на човека, чиято цел е да осигури достойното и равнопоставено отношение към личността на всеки. Наталия обръща особено внимание на нуждите на работниците, а също така се грижи и за репутацията на клиента. „Всички човешки същества са родени равни в своето достойнство и права“ гласи Всеобщата декларация за правата на човека – и това е един от основополагащите принципи в работата на Наталия.

Стремейки се да постигне състояние на взаимно доверие между работници и работодател, тя умее да вникне в понякога сложната среда на техните взаимоотношения, както и да навигира уверено в тази среда. Наталия притежава силно развити комуникационни умения и знае как да координира целия процес по подбор на персонал по начин, позволяващ на AGRI-HR винаги да покрие изискванията на клиента, спазвайки всичките си договорености.

Първата степен на Наталия в областта на правото е с фокус в сферата на защита на човешките права, като тя бива подкрепена със значителен практически опит, натрупан в различни благотворителни и международни организации. Магистратурата й пък е свързана с психология и социални науки.Интересите й в свободното й време включват плуване и пътешествия.

Наталия взима участие в целия процес по подбор на персонал. Тя отговаря за привличането на кандидати, както и за оценката на техните кандидатури, а също така организира и провежда интервютата с тях, подготвяйки пристигането на успешните кандидати във Великобритания в зависимост от съответните начални дати и локации на работния процес.

+44 7484 338755 - Великобритания
+40 748 817831 - Румъния
n.raiscaia@agri-hr.com