Ян-Вилем Наеребаут- Директор

AGRI-HR набира директно възможно най-добрите кандидати за селскостопанска работа във Великобритания. Нашата мисия и цел е да подпомогнем всячески клиентите си по отношение на навременното отглеждане, прибиране и складиране на реколтата, стремейки се същевременно да осигурим на работниците период на непрекъсната, доходоносна за тях заетост в сферата на селското стопанство във Великобритания.

Екипът на AGRI-HR се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в подбора на персонал, готови по всяко време да изберат за Вас най-добре подготвените кандидати за сезони 2019 / 2020. Нека заедно обсъдим как най-добре можем да посрещнем и преодолеем предизвикателствата в селскостопанския бизнес, поставяйки точните кандидати на правилните места.

  РумънияНаталия Райская е координатор по подбор на персонал, който се присъедини към екипа на AGRI-HR в началото на 2019 г. Тя е специалист в областта на човешките ресурси, с експертиза по отношение на правата на човека, чиято цел е да осигури достойното и равнопоставено отношение към личността на всеки. Наталия обръща особено внимание на нуждите на работниците, а също така се грижи и за репутацията на клиента. „Всички човешки същества са родени равни в своето достойнство и права“ гласи Всеобщата декларация за правата на човека – и това е един от основополагащите принципи в работата на Наталия.

Стремейки се да постигне състояние на взаимно доверие между работници и работодател, тя умее да вникне в понякога сложната среда на техните взаимоотношения, както и да навигира уверено в тази среда. Наталия притежава силно развити комуникационни умения и знае как да координира целия процес по подбор на персонал по начин, позволяващ на AGRI-HR винаги да покрие изискванията на клиента, спазвайки всичките си договорености.

Първата степен на Наталия в областта на правото е с фокус в сферата на защита на човешките права, като тя бива подкрепена със значителен практически опит, натрупан в различни благотворителни и международни организации. Магистратурата й пък е свързана с психология и социални науки.Интересите й в свободното й време включват плуване и пътешествия.

Наталия взима участие в целия процес по подбор на персонал. Тя отговаря за привличането на кандидати, както и за оценката на техните кандидатури, а също така организира и провежда интервютата с тях, подготвяйки пристигането на успешните кандидати във Великобритания в зависимост от съответните начални дати и локации на работния процес.

+44 (0)7484 338 755 - Великобритания
+40 748 817831 - Румъния
n.raiscaia@agri-hr.com
  БългарияЖивко Станчев е юрист по образование, който от години работи в международна среда. В AGRI-HR той отговаря за процеса по подбор на персонал от България, намирайки удовлетворение във факта, че реално подпомага стремежа на кандидатите да подобрят стандарта си на живот със собствени усилия. Използвайки уменията си за задълбочен анализ на всяка кандидатура и взимайки под внимание всеки детайл, Живко цели да постигне така необходимия баланс, към който се стремят и двете страни в бъдещия работен процес. 

Той лесно се поставя на мястото на работниците, тъй като реално е бил един от тях в първите месеци след пристигането си във Великобритания. Юридическото му образование, както и афинитетът му към психологията на взаимоотношенията са основните му помощници в процеса на подпомагане на кандидатите за работа, не само по време на интервюто, а и впоследствие. 

За Живко е важно тези хора да знаят, че винаги могат да разчитат на него.

В свободното си време той обича да се разхожда сред природата, да пътува, а също така да чете и да слуша музика.

+44 (0)7485 171 658 - Великобритания
+359 899 927902 - България
z.stanchev@agri-hr.com<< към предишната страница