AGRI-HR

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Application is temporarily unavailable for technical reasons.
We will resume accepting applications on the 10th of January 2022.

Моля, регистрирайте се, за да получите потребителско име и парола, с които да отключите формуляра в секция "КАНДИДАТСТВАНЕ"

Personal
Моля обърнете внимание, че за да може да работите в обединеното кралство ще ви трябва статут за пребиваване. Моля организирайте документите за вашият статут. Моля представете вашите детайли за контакт и се върнете по късно.

You will need your passport to proceed with the application process. Please submit your contact details and come back later.

Contact

  • Пример, +44 999 204 99 88
Correspondence
  • Имате ли някакви медицински проблеми, които биха съпрепятствали работата ви в AGRI-HR и биха застрашили здравето и безопасноста ви?

  • Имате ли криминални провинения или дела които са още в действие срещу вас?

  • Регистрирали ли сте се с AGRI-HR преди?Application is temporarily unavailable for technical reasons.
We will resume accepting applications on the 10th of January 2022.